Acceptez-vous l'utilisation de cookies pour vous assurer une meilleure expérience sur notre site web ?

En savoir plus

Museksunterrecht

Mam Vott haut an der Chamber: Éischt Land, dat de Museksunterrecht gratis ubitt fir all Kand an all Jonken.

Recht op Bildung bedeit och Recht op Musek.

An de Museksunterrecht investéieren heescht e Stéck Traditioun a Kultur weiderginn, mee virun allem d’Zukunftskompetenze vun de Kanner stäerken.

All wichteg Infoen fann Dir hei.

https://www.musekschoulen.lu/

Museksunterrecht